Vedoucí lékaři ambulancí
  
MUDr. Richard Postupa

Kvalifikace


    1988:               promoce na LF UK v Hradci Králové (obor všeobecné lékařství)
    1988 - 1990:    specializační průprava v oboru všeobecné lékařství ve Vojenské nemocnici v Olomouci
    1990 - 1991:    lékař na oddělení urologie v ZN Ostrava - Vítkovice
    1991 - 2000:    lékař gyn.- por. kliniky FN Ostrava
    2001 - 2007:    primář gyn.-por. oddělení NsP Nový Jičín

Od roku 1992 působil jako vedoucí lékař specializované ambulance pro prenatální diagnostiku vrozených vývojových vad v rámci oboru perinatologie ve FN Ostrava.
Od roku 1999 - 2000 vedl oddělení pro patologická těhotenství na lůžkové části kliniky.
Ve funkci primáře gyn.por. oddělení NsP v Novém Jičíně se věnoval hlavně minimální invazivní chirurgii se zaměřením na opreační léčbu zhoubných nádorů.
Zúčastnil se mnoha školících kurzů a odborných konferencí v ČR i v zahraničí.
Byla mu udělena licence lektora lékařské praxe v oboru gynekologie a porodnictví.
Od 1.1.2013 držitel certifikátu pro konziliární ultrazvukové vyšetření v těhotenství.MUDr. Alena Postupová

Kvalifikace

    1995:                promoce na LF UP v Olomouci (obor všeobecné lékařství)
    1995 - 2008:     lékařka gyn.-por. kliniky FN Ostrava


Při práci na gyn.-por. klinice se zaměřovala hlavně na prenatální diagnostiku vrozených vývojových vad u plodu. Věnuje se také vědecké a přednáškové činnosti.
Absolvovala řadu kurzů, celostátních i mezinárodních konferencí.
Získala licenci ČLK pro výkon soukromé praxe a pro poskytování poradenských služeb v oboru gynekologie a porodnictví.
Od 1.1.2013 držitelka certifikátu pro konziliární ultrazvukové vyšetření v těhotenství.Další lékaři

MUDr. Ivo Havlík
MUDr. Eva ŠkanderováZdravotní sestry


Lenka Musiolová Marie Laburdová